top of page

พร้อมรับมือ ปั่นจักรยานหน้าฝน

ย่างเข้าเดือนหก ฝนกก็ตกพร่ำๆ ฝนตกไม่ได้เป็นอุปสรรคกับการขี่จักรยาน หากคุณมีการเตรียมความพร้อม แต่ควรระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยให้มากขึ้นเป็นพิเศษด้วยนะคะ

Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Basic Square
bottom of page