แฮนด์ตรง คาร์บอน

ขนาด: 25.4 mm. วัสดุ: อลูคาร์บอน น้ำหนัก: 108g. ราคา: ฿1,435